Advies ruimen binnengracht fort 4

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Aan beide zijden van de binnengracht van Fort 4 werden in de jaren ’80 in opdracht van het Ministerie van Defensie twee dammetjes aangelegd waarachter verontreinigd slib, geruimd uit het resterend deel van de binnengracht, wordt gestockeerd.

Het Provinciaal Instituut voor HygiŽne (PIH) heeft het slib onlangs opnieuw onderzocht. Het slib is vervuild met chroom, cadmium, PCB's en in mindere mate arseen (Dit zijn typische afvalproducten van oude drukkerijen. Vroeger zouden er drukkerij-activiteiten hebben plaatsgevonden op Fort 4).

De twee dammetjes zijn versleten en het vervuild slib dreigt zich terug te verspreiden in de rest van de binnengracht. Dit zal de bestaande problemen van algenbloei en botulisme nog verergeren en ons mogelijk terug leiden tot de situatie voor de ruiming in opdracht van het Ministerie van Defensie waarbij het water overal zwart-bruin verkleurd was en er regelmatig vissterfte optrad.

De verspreiding van de verontreiniging maakt de sanering op termijn nog duurder. Bovendien passen deze werken binnen de planning om de binnenfortgracht en de buitenfortgracht op termijn met elkaar te verbinden.

Biologische afbraak van deze vervuiling is onmogelijk.

Hergebruik van het geruimde materiaal als bodem is onmogelijk omwille van het hoge PCB gehalte (waarvoor eerstdaags strenge normen verschijnen).

Afvoer naar een erkende slibverwerker blijft dan de enige oplossing.

Vorig jaar is er verkennend prijs gevraagd voor het machinaal ruimen van het slib door uitgraving, met een aangepaste graafmachine (toegankelijkheid geen probleem), ontwatering ter plaatse, afvoer naar een erkende slibverwerker en afbraak van de 2 dammetjes.
Op basis van deze verkennende prijsvraag werd in het budget 2007 een bedrag van 50.000,00 euro voorzien om deze werken uit te voeren.

Advies milieuraad van 13 september 2007:

De milieuraad geeft gunstig advies aan het ruimen van de binnengracht van fort 4 om de te vrezen verspreiding van vervuild slib te voorkomen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde het bestek goed op 18/9/2007. De uitvoering van deze werken is besteld.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10