Advies begrotingswijziging nr 1 en 2/2007

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In de gemeenteraad van september komt ook de begrotingswijziging nr 1 en 2/2007. Voor wat betreft milieu gaat het over volgende wijzigingen:

876-124-03 :   aankoop afvalzakken: vermindering met 85.000 euro wegens aankoop restafvalzakken via IGEAN en geen nieuwe aankoop GFT en tuinafvalzakken.
877 124 03 :   aankoop regenwatertonnen: verhoging met 3.900 euro wegens succes verkoop regenwatertonnen
879 122 02 :   studiekosten milieu: stijging met 5.500 euro voor uitvoering energie-audit sporthal
879 723 60 :   uitvoeren duurzame ontwikkeling: daling met 53.000 euro omdat relighting GTI pas in 2008 zal worden uitgevoerd (subsidie AGION nog onderweg) en de relighting van de bib via een renteloze lening bij EANDIS zal betaald worden.

De inkomsten uit verkoop van de regenwatertonnen worden niet verhoogd omdat de verkoop van compostvaten- en bakken minder opbrengt dan verwacht.

Advies milieuraad van 13 september 2007:

De milieuraad geeft gunstig advies aan de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde de begrotingswijziging nr1 en 2/2007 goed op 18/9/2007

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10