Advies gebruik vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer te Mortsel

Advies Milieu Advies Raad:

Aan het college van Burgemeester en Schepenen

Aan BAM NV van publiek recht

Aan De Lijn

 

Betreft: gebruik vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer te Mortsel

 

Mevrouw,
Mijnheer,

 

In vergadering van 18 oktober 2007 heeft de Milieu Adviesraad Mortsel volgend advies uitgebracht:
 

Inleiding:

De verkeerswetgeving laat het rijden van bedrijfsbussen op de vrije tram- en busbaan toe MITS toelating van De Lijn. We hebben vernomen dat De Lijn dit niet doet ondanks herhaald aandringen van zowel het stadsbestuur als Agfa Gevaert NV.

Voka (Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) gaat bovendien binnenkort een nieuw concept voor gemeenschappelijk collectief vervoer voor 6 grote bedrijven (Degussa, Solvay, Monsanto, Bayer, Ineos, Lanxess) in de haven van Antwerpen organiseren dat ook gebruik gaat maken van het traject door Mortsel.

In Antwerpen, onze noordelijke buurgemeente mag de vrije tram- en busbaan ook gebruikt worden door taxi’s.

Op dit ogenblik worden er studies gemaakt rond de verkeerssituatie op de Antwerpsestraat, zodat het nu het geschikte moment is om het thema hierin op te nemen.

Advies milieuraad:

De milieuraad vraagt met aandrang om dringend werk te maken van het vrijmaken van de vrije tram- en busbanen in Mortsel voor alle vormen van collectief vervoer.
Deze optie dient opgenomen te worden in de geplande veiligheidsstudie over de vrije tram- en busbanen.

Het is spijtig te moeten vaststellen dat:

De milieuraad dankt u bij voorbaat voor uw aandacht en hoopt op een gunstige reactie.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 10 januari 2008 heeft het stadsbestuurvolgende reactie bezorgd:

"  ...Wij hebben uw brief van 7 november 2007 in verband met het gebruik van de vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer te Mortsel, goed ontvangen.

Uw verzoek om dringend werk te maken van het vrijmaken van de vrije bus- en trambanen in Mortsel voor alle vormen van collectief vervoer werd besproken tijdens de vergadering van de Stedelijke Mobiliteitscel van 7 december 2007.

Volgens de Mobiliteitscel is het een goede zaak dat bedrijven willen investeren in het vervoer van hun personeel aangezien dit een groot aantal auto's uit het verkeer haalt maar dan moeten de bussen wel vlot kunnen rijden. Alvorens hier een beslissing rond te nemen, moeten alle mogelijke problemen die hierdoor kunnen ontstaan worden onderzocht. Het openbaar vervoer mag hierdoor niet gestremd worden en er is ook nog de verkeerslichtenbe´nvloeding. De mobiliteitsambtenaar, Guy Van Aken, zal dit verder uitwerken en het resultaat daarvan zal terug besproken worden. ..."

Op 15 december 2009 werd ons door het stadsbestuur volgend antwoord bezorgd (op voorgaande brief):

"In antwoord op uw vraag kunnen wij u meedelen dat er verder geen reactie is van De Lijn. Ander collectief vervoer toelaten op de vrije tram- en busbaan is problematisch, gezien enerzijds de huidige drukke bezetting van de tram- busbaan (tijdens de spits niet minder dan 70 openbaar vervoer voertuigen) en anderzijds de verkeerslichtenbe´nvloeding voor het openbaar vervoer."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10