Advies aanpassing retributie proefproject wijkverhakselen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In het voorjaar 2008 start het stadsbestuur met een proefproject “wijkverhakselen”. De uitvoering gaat gebeuren door één stadswerkman met de tractor van het stadsbestuur waarop de eigen verhakselaar gemonteerd is.
(het project wordt bekend gemaakt in Mortsel info van januari)

Wijkverhakselen heeft volgende voordelen:

Er zullen 2 modellen eenmalig getest worden:

Bij beide projecten zal de klant:

Het stadsbestuur motiveert de gevraagde retributie met volgende argumenten:

Advies milieuraad van 6 december 2007:

De milieuraad is tevreden dat het door hen voorgestelde proefproject door het huidige stadsbestuur wel uitgevoerd gaat worden.

De milieuraad betreurt dat ook voor een proefproject op beperkte schaal al een bijdrage van de burger gevraagd wordt die gelijk of hoger is dan bij de bestaande dienstverlening:

Omdat de milieuraad vreest dat het succes van het proefproject bij voorbaat ondermijnd wordt door de geplande tarifiëring van 4 euro/m³, wordt gevraagd om de retributie als volgt aan te passen:

Door de gevraagde tariefaanpassing tijdens het proefproject kunnen ook volgende parameters afgetoetst worden:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

Het proefproject is doorgegaan doch er heeft zich slechts één deelnemer gemeld. Dit is vrijwel zeker niet het gevolg van de al bij al lage retributie van 4 euro/m³. Heel wat burgers betalen ditzelfde bedrag voor het thuis ophalen van hun snoeiafval in het kader van de grof huisvuilophaling.. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25/2/2008 om het proefproject niet te verlengen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10