Advies inzameling taxussnoeisel

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Taxussnoeisel bevat baccatine, een basisgrondstof voor belangrijke anti-kanker medicijnen (Taxol).

Nu reeds verzamelen 48 gemeenten het taxussnoeisel van hun inwoners op hun recyclagepark. In 2008 gaat dit aantal stijgen tot minstens 100.

Per zak taxussnoeisel die de burger afgeeft op het containerpark, schenkt de inzamelaar 4 euro aan ‘Kom op tegen Kanker’ (40 euro per m³).

In de praktijk:

Het taxussnoeisel kan los of in zakken aangeleverd worden.

Speciaal voor deze actie bestemde zakken zijn te bekomen op het containerpark.

Voor grote hagen (>100 m²) bestaat zelfs de mogelijkheid dat de haag gratis door een professionele snoeiploeg wordt gekortwiekt.

Advies milieuraad van 6 december 2007:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om voor 2008 de nodige stappen te nemen zodat taxussnoeisel ook in Mortsel verzameld kan worden als grondstof voor de productie van geneesmiddelen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 januari 2008 de beslissing uitgesteld tot na de bespreking van dit voorstel in de kantonnale vergadering van burgemeesters en secretarissen van het kanton Kontich.

Van 15 juni tot 15 september 2008 werd op het recyclagepark taxussnoeisel ingezameld.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10