Advies begroting 2008 - gedeelte milieu

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het definitieve ontwerp begroting 2008- gedeelte wijkt nauwelijks af van de voorlopige versie die in de milieuraad van oktober 2007 besproken is. De milieuraad had op dit laatste document geen fundamentele opmerkingen.

Advies milieuraad van 6 december 2007:

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2008 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad op 6 december 2007

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde de begroting 2008 goed op 18/12/2007

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10