Advies Vlaams fietsfonds

Advies Milieu Advies Raad:

Het definitieve ontwerp begroting 2008- gedeelte wijkt nauwelijks af van de voorlopige versie die in de milieuraad van oktober 2007 besproken is. De milieuraad had op dit laatste document geen fundamentele opmerkingen.

Advies milieuraad van 6 december 2007:

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2008 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad op 6 december 2007

Inleiding:

Vanaf 2008 kunnen de gemeenten gebruik maken van het fietsfonds om een lokaal fietsnetwerk te organiseren.

De kostprijs van de fietsinfrastructuur wordt verdeeld tussen de gemeenten (20%), de provincie (40%) en het Vlaams gewest (40%).

Er is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar in het fietsfonds. (de aanleg van een fietspad kost gemiddeld 600.000 euro per km)…

Advies milieuraad van 21 februari 2008:

De milieuraad brengt unaniem op één onthouding na volgend advies uit:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De milieuraad vraagt om maximaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van het Vlaams Fietsfonds (o.a. voor bereikbaarheid Sportlandschap, fietspaden langs Krijgsbaan en berm).

Het stadsbestuur maakt gebruik van de mogelijkheden van het Vlaamse fietsfonds en heeft het project aanleg fietspaden Boechoutselei al met succes ingediend.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10