Kennisname milieujaarverslag 2007

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In bijlage 1 kan u het milieujaarverslag 2007 vinden dat door het stadsbestuur ter kennisname is voorgelegd aan de milieuraad.

Advies milieuraad van 20 maart 2007:

De milieuraad neemt unaniem en zonder opmerkingen kennis van het milieujaarverslag 2007.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De gemeenteraad keurde op 18 maart 2008 het milieujaarverslag 2007 goed.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10