Advies volledige terugbetaling abonnementskosten openbaar vervoer stadspersoneel

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding

In de gemeenteraad van december 2008 worden de nieuwe personeelsstatuten voor het stadspersoneel ter goedkeuring voorgelegd.

Het stadspersoneel geniet nu van een terugbetaling van 60 % van de abonnementskosten voor het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Omdat de helft van het stadspersoneel nog steeds met de wagen naar het werk komt, een cijfer dat best wat lager mag worden, bestaat de mogelijkheid om het volledige bedrag van het abonnement op het openbaar vervoer terug te betalen.

Advies milieuraad van 27 november 2008:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om bij wijze van voorbeeldfunctie, de abonnementskosten voor woon-werkverkeer van het stadspersoneel volledig te bekostigen.
De stad Mortsel kan hiermee het voorbeeld volgen van de Vlaamse overheid, provinciebestuur Antwerpen, stad Mechelen, stad Herentals maar ook de gemeenten Edegem, Kontich, Boechout en Wommelgem.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22/12/2008 volgend antwoord geformuleerd:

De milieuadviesraad vraagt om in het kader van de goedkeuring van de nieuwe rechtspositieregeling voor het stadspersoneel de abonnementskosten voor woon-werkverkeer van het stadspersoneel volledig terug te betalen zoals dit nu al gebeurt bij de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, stad Mechelen, stad Herentals maar ook Edegem, Boechout, Kontich, Wommelgem, …
De milieuadviesraad merkt immers op dat momenteel nog 50% van het stadspersoneel met de eigen wagen komt werken en dat alle mogelijke maatregelen moeten genomen worden om dit aandeel te verminderen.

De gemeenteraad heeft in haar zitting van 16 december 2008 beslist om 80 % van de abonnementskosten van het woon-werkverkeer ten hare laste te nemen.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10