Advies vermijden van lichthinder aan inkomgebouw fort 4

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De milieuraad heeft vernomen dat de oprijlaan voor het inkomgebouw van fort 4 verlicht gaat worden met grondspots.
Deze reeks grondspots loopt door in de gang van het inkomgebouw.

Dergelijke verlichting is prima voor zones waar het naar boven gerichte licht weerkaats tegen iets zoals de zoldering van de gang.
In open lucht, waar het licht op niets kan weerkaatsen, zijn dergelijke naar boven gerichte spots inefficiŽnt.

Zowel VLAREM II (art. art. 4.6.0.2 en 6.3.0.2) als het nieuwe “Uniform gemeentelijk politiereglement Politiezone MINOS” (art. 194 en 195) stellen dat

In het kader van de preventie van lichthinder wordt “verticale verlichting”, zoals gerealiseerd wordt met de geplande verlichtingstoestellen, als het “worst case scenario” aanzien:

Advies milieuraad van 2 april 2009:

De geplande verlichting van de oprijlaan aan het inkomgebouw van fort 4 is:

Het gebruik van de geplande verlichtingsarmaturen is strijdig met de bepalingen van zowel VLAREM II (art. art. 4.6.0.2 en 6.3.0.2) als het nieuwe “Uniform gemeentelijk politiereglement Politiezone MINOS” (art. 194 en 195).

De milieuraad vraagt het stadsbestuur, ondanks dat ze reeds aangekocht zijn, de geplande verlichting van de oprijlaan aan het inkomgebouw van fort 4 niet te plaatsen en ze te vervangen door een alternatief dat lichthinder beperkt.
(omdat leveranciers van grondspots vaak zowel horizontaal als vertikaal lichtende armaturen hebben, lijkt een omruiling zeer goed haalbaar en financieel neutraal).
Het stadsbestuur dient ook in dit geval haar voorbeeldfunctie te vervullen door zowel de gewestelijk als lokale reglementering zorgvuldig na te leven.

De milieuraad herhaalt zijn advies van 11 mei 2006 om beroep te doen op de diensten van de Preventie Lichthinder vzw.
Deze vereniging biedt haar ervaring en kennis aan om verlichtingsprojecten te evalueren, of oplossingen te formuleren voor bestaande problemen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31/01/2011 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad merkt op dat de buitengrondspots bij de inkom van het reduit op Fort 4 in strijd zijn met de bepalingen van het uniform politiereglement en VLAREM II inzake lichthinder (het gebruik van niet functionele opwaartse verlichting is niet toegelaten) en vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om maatregelen te nemen. Deze verlichting is eveneens hinderlijk voor de aanwezige vleermuizen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft dit advies voor een eerste maal op 14 september 2009 besproken maar kon niet tot een besluit komen. De milieuraad herhaalt de vraag om een antwoord op dit advies.

De milieuambtenaar heeft kort na melding in samenspraak met de diensten van Fort 4 de mogelijkheid onderzocht om de grondspots te vervangen door een exemplaar dat gericht naar de gevels zou schijnen (wel toegelaten) maar omdat het hier maatwerk betreft (ruimte voor grondspots uitgeslepen in blauwe hardsteen) kon dit niet. Daarom werd er gekozen om het vermogen van de lampen te beperken en deze verlichting zo weinig mogelijk te gebruiken. Het zou echter beter zijn om de 4 buitengrondspots die niet vlak naast een gebouwdeel staan en dus geen functionele verlichting zijn, definitief uit te schakelen door de lampen te verwijderen uit de armaturen. Dit kan gebeuren door de eigen diensten.

Het college beslist de lampen er uit te halen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:15/02/11