Advies kennisname milieujaarprogramma 2009 / milieujaarverslag 2008

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In bijlage kan u het milieujaarprogramma Mortsel 2009 / milieujaarverslag Mortsel 2008 vinden dat door het stadsbestuur ter kennisname is voorgelegd aan de milieuraad.

• Advies milieuraad van 2 april 2009:

De milieuraad neemt unaniem en zonder opmerkingen kennis van het milieujaarprogramma Mortsel 2009 / milieujaarverslag Mortsel 2008.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad neemt kennis van dit document en heeft geen opmerkingen. Het college van burgemeester en schepenen heeft het milieujaarprogramma 2009 goedgekeurd op 6 april 2009.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10