Advies uitbreiding beheersoverdracht voor bouw en exploitatie van een nieuw recyclagepark door IGEAN

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het college (2 februari 2009) ging principieel akkoord met een beheersoverdracht aan de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu en veiligheid voor wat betreft de bouw en exploitatie van een nieuw recyclagepark op de gronden gelegen Cantecroylaan 32 te Mortsel.
Het college besliste in dezelfde zitting dat de gronden voor de bouw van het recyclagepark kosteloos in gebruik zullen worden gegeven aan IGEAN milieu en veiligheid.

Verder werd beslist dat de exploitatie van het nieuwe recyclagepark gepaard gaat met de invoering van het gemeenschappelijke DIFTAR-systeem van IGEAN milieu en veiligheid, zoals toegepast in de containerparken van de buurgemeenten Hove, Boechout, Borsbeek, Kontich, Lint, Aartselaar, Rumst, Schelle en andere gemeenten die mogelijk nog toetreden tot dit systeem.

De containerparken die IGEAN exploiteert, werden eveneens uitgerust met eenzelfde registratiesysteem dat elke bezoeker registreert aan de hand van de identiteitskaart.
De burgers van een gemeente kunnen niet enkel terecht op het containerpark van hun gemeente, maar eveneens op het containerpark van een andere gemeente die deelneemt aan het IGEAN systeem.
De openingsuren van de verschillende betrokken containerparken kunnen eveneens op elkaar afgestemd worden, zodat de burgers op elk ogenblik van de week (van maandagmiddag tot zaterdagavond) ergens op een containerpark terecht kunnen. Hierdoor verhoogt de service naar de burger toe, zonder dat de kosten voor elke individuele gemeente verhogen........

Advies milieuraad van 11 juni 2009:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan het voorgestelde beheersoverdracht omdat het voorstel uitvoering geeft aan de visienota leefmilieu die eerder dit jaar al gunstig geadviseerd werd door de milieuraad.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De gemeenteraad heeft de beheersoverdracht goedgekeurd op 23 juni 2009.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10