Advies afschaffing subsidiereglement buitendienststellen oude stookolietanks

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Op 30 september 2003 keurde de gemeenteraad het gemeentelijke subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks goed.

Stookolietanks die vr1 juni 1995 niet meer gebruikt werden, moeten niet verplicht ontgift worden. Enkel door het aanmoedigen van preventief saneren kan toekomstige (grootschalige) bodemverontreiniging vermeden worden. Het is daarom zeer nuttig dat het opruimen van deze tanks financieel aangemoedigd wordt.
(Vanaf 1 juni 1995 moeten buiten gebruik gestelde stookolietanks conform VLAREM II worden leeggemaakt, gereinigd, opgevuld/verwijderd door een erkende aannemer – hiervoor kan er logischer wijze geen subsidie verkregen worden)

Het Mortselse stadsbestuur is samen met de milieuraad erin geslaagd om het opruimen van oude stookolietanks op de agenda te zetten in Vlaanderen.
Mortsel was de voortrekker met het collectief saneren van oude stookolietanks. Het succes van dit initiatief werd sterk ondersteund door het bestaan van een subsidiereglement.

Ondertussen hebben tientallen gemeenten in Vlaanderen een subsidiereglement voor het verwijderen van oude stookolietanks.

De milieudienst van het stadsbestuur stelt voor om dit reglement met ingang van 1 januari 2010 af te schaffen.

Advies milieuraad van 15 oktober 2009:

De milieuraad betreurt het voornemen van het stadsbestuur om het subsidiereglement voor het saneren van oude ondergrondse stookolietanks af te schaffen.
De milieuraad brengt unaniem negatief advies uit en vraagt om deze subsidie te behouden omdat:

De subsidie voor het verwijderen van bovengrondse stookolietanks is minder noodzakelijk omdat:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/12/2009 volgend gevolg gegeven:

De milieuraad adviseert om enkel de subsidie voor het verwijderen van bovengrondse stookolietanks af te schaffen.

De gemeenteraad (23 november 2009) besliste het advies van de milieuraad te volgen en de subsidie voor het verwijderen van ondergrondse stookolietanks laten verder bestaan.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10