Advies openleggen ingebuisde fortloop

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst voor het werkjaar 2010 wil het stadsbestuur een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid voor het openleggen van de ingebuisde Fortloop in het kader van het RUP Sportlandschap en de actie Countdown 2010.

De Fortloop is een waterloop die ontspringt in Mortsel en te Borsbeek uitmondt in de Koude Beek. Deze waterloop is gelegen in het deelbekken Boven Schijn en werd in Borsbeek in uitvoering van het deelbekkenbeheersplan enkele jaren geleden reeds opengelegd, ecologisch heringericht met inbegrip van de aanleg van een bufferzone.

Inmiddels heeft de stad Mortsel een RUP Sportlandschap opgemaakt waar de mogelijkheid voorzien wordt om langs de Fortloop op het grondgebied Mortsel volgende maatregelen uit te voeren:

Het reeds uitgevoerde project langs de Fortloop te Borsbeek bewijst dat het openleggen van de Fortloop gekoppeld aan een natuurlijke inrichting en bufferzones een zeer gunstige invloed heeft op het ontstaan en de ontwikkeling van beekbegeleidende fauna en flora.

Bij het openleggen van de beek zal er aandacht zijn voor de aanleg van zachthellende natuurlijke oevers en oeverzones, het voorzien van meanders en ruimte voor watergebonden vegetaties

Advies milieuraad van 9 december 2009:

De milieuraad geeft unaniem een gunstig advies aan het openleggen van de ingebuisde Fortloop in het kader van het RUP Sportlandschap en de actie Countdown 2010.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

Gunstig advies van de milieuraad.

 Het college van burgemeester en schepenen heeft dit project voor subsidiŽring ingediend bij de Vlaamse overheid in kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013 (projectoproep 2010).

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10