Kennisname milieubarometer 2009

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In bijlage 1 kan u het milieubarometer 2009 vinden dat door het stadsbestuur ter kennisname is voorgelegd aan de milieuraad.

Advies milieuraad van 1 april 2010:

De milieuraad neemt unaniem en zonder opmerkingen kennis van het milieubarometer 2009.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 augustus 2010 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad neemt kennis van dit document.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de milieubarometer goedgekeurd op 29/3/2010 en aan de Vlaamse overheid bezorgd in kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013. De milieubarometer 2009 staat op www.mortsel.be

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:28/09/10