Advies milieujaarplan 2011 (rapportering 2010)

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 5 mei 2011:

Het milieujaarprogramma Mortsel 2011 is gelijkaardig aan de documenten van vorige jaren.

De milieuraad neemt daarom unaniem en zonder opmerkingen kennis van het milieujaarprogramma Mortsel 2011.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/06/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

Het college stelt vast dat de milieuraad zonder opmerkingen kennis heeft genomen van de milieubarometer 2010 en het milieujaarplan 2011.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:15/01/13