Advies subsidie REG

Advies Milieu Advies Raad:

• Inleiding

Voor de toekenning van de subsidies rationeel energiegebruik, werkt het stadsbestuur sinds begin 2010 samen met distributienetbeheerder Eandis. De premies van Eandis wijzigen grondig voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2012. In het kader hiervan wordt voorgesteld om ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie van de stad Mortsel aan te passen. Een wijziging van het subsidiereglement biedt de mogelijkheid om enkel werken te subsidiëren die een substantiële impact hebben op het energieverbruik in de woning.

Het stadsbestuur stelt voor om de voorwaarden voor de subsidie dakisolatie en de subsidie hoogrendementsbeglazing aan te passen, de subsidie zonneboiler te behouden en de subsidie fotovoltaïsche zonnepanelen af te schaffen. De extra aanmoediging van het gebruik van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen (nagroeibare isolatiematerialen en FSC-hout) wordt behouden.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de huidige en nieuwe subsidievoorwaarden voor dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen bij Eandis en stad Mortsel. In de rechterkolom wordt een voorstel gedaan voor nieuwe voorwaarden die gelden voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2012.

Subsidie

Eandis 2011

Mortsel 2011

Eandis 2012

Mortsel 2012

dakisolatie

R-waarde >= 3

(vb 12 cm rotswol)

ā 4 euro/mē

R-waarde >= 3

(vb 12 cm rotswol)

ā 4 euro/mē

(max. 400 euro)

 

indien nagroeibare materialen:

ā 6 euro/mē

(max. 600 euro)

R-waarde >= 3,5

(vb 14 cm rotswol)

ā 6 euro/mē

(max. 720 euro)

 

R-waarde >= 4

(vb. 16 cm rotswol)

ā 7 euro/mē

(max. 840 euro)

 

R-waarde >= 4,5

(vb. 18 cm rotswol)

ā 8 euro/mē

(max. 960 euro)

R-waarde >= 4,5

(vb 18 cm rotswol)

ā 4 euro/mē

(max. 400 euro)

 

indien nagroeibare materialen:

ā 6 euro/mē

(max. 600 euro)

hoogrendementsglas

U-waarde <= 1,3

ā 10 euro/mē

U-waarde <= 1,3

ā 5 euro/mē

(max. 100 euro)

 

indien FSC-hout:

ā 7,5 euro/mē

(max. 150 euro)

enkel ter vervanging van enkel glas:

U-waarde <=1,1

ā 12 euro/mē

(max. 300 euro)

 

ter vervanging van enkel of dubbel glas:

U-waarde <=0,8

ā 15 euro/mē

(max. 375 euro)

ter vervanging van enkel glas:

U-waarde <=1,1

min. 2,5 mē ā 5 euro/mē

(max. 100 euro)

 

ter vervanging van enkel of dubbel glas:

U-waarde <=0,8

min. 2,5 mē ā 5 euro/mē

(max. 100 euro)

 

indien FSC-hout

ā 7,5 euro/mē

(max. 150 euro)

zonneboiler

75 euro/mē

(min. 525 euro – max. 1.500 euro)

250 euro

200 euro/mē

(max. 1.500 euro)

250 euro

PV-panelen

/

250 euro

/

/

Advies milieuraad van 8 december 2011:

De milieuraad geeft gunstig advies aan het voorstel, mits de premie voor dakisolatie gelijk blijft aan de premie van Eandis. In praktijk betekent dit een verhoging van de gemeentelijke subsidie van 4 euro/mē naar 8 euro/mē (bij niet nagroeibare isolatiematerialen) en 10 euro/mē (bij nagroeibare isolatiematerialen).

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/01/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"... De milieuraad geeft gunstig advies mits de premie voor dakisolatie op het zelfde niveau als de premie van Eandis wordt gebracht (8 euro/m2 bij niet nagroeibare isolatiematerialen en 10 euro/m2 bij nagroeibare isolatiematerialen).

De gemeenteraad heeft het aangepaste subsidiereglement REG goedgekeurd op 20 december 2011 maar heeft beslist niet in te gaan op het voorstel van de milieuraad.

In principe is het college van burgemeester en schepenen het eens met dit voorstel maar wil een eventuele implementatie pas voorstellen aan de gemeenteraad nadat duidelijk is welke budgettaire impact de huidige aanpassing zal hebben en daaraan gekoppeld welk budget er beschikbaar komt. Het is immers niet de bedoeling om het subsidiebudget nog op te trekken. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:20/02/12