Advies RUP Koude Beek

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De stad Mortsel wenst een gebiedsgericht RUP op te maken voor de zone langs de Koude Beek tussen de spoorweg en de Boechoutselei op de grens met de gemeente Boechout. Deze groene vinger tussen Mortsel en Boechout wordt gevormd door de linkeroever van de vallei van de Koude Beek. De rechteroever van de Koude Beek ligt op het grondgebied Boechout.

Advies milieuraad van 12 januari 2012:

De milieuraad vindt het positief dat de zone Park Savelkoul mee opgenomen is in het rup Koude Beek.

De milieuraad betreurt dat ook in dit plan de groene kleur niet steeds op “natuur” duidt. In art. 7 verhult de groene kleur bijvoorbeeld een parking en bijhorende toegangsweg.

Volgende opmerkingen werden gemaakt op basis van een bespreking per artikel:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

.......

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:07/10/14