Advies milieujaarplan - milieubarometer 2012

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 19 april 2012:

De milieuraad neemt kennis van het milieujaarplan 2012 en de milieubarometer 2012

De milieuraad suggereert om de gegevens van de opgewekte energie door PV-panelen in Mortsel ook op te nemen in de toekomstige milieubarometers.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/06/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"De milieuraad neemt kennis van deze documenten en suggereert om de opbrengst van de PV panelen op MG74 en het JOC mee op te nemen in de milieubarometer.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de milieuraad kennis heeft genomen van de milieubarometer 2012 en het milieujaarplan 2012. De opbrengst van de PV panelen op MG74 en het JOG zal worden opgenomen in de milieubarometer 2013."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:08/07/12