Advies bebossingsoproep

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Jaarlijks kunnen alle Vlaamse steden, gemeenten en provincies een projectvoorstel indienen om nieuwe grond te bebossen. Het geld komt uit het bossencompensatiefonds.

Voor 2012 loopt deze projectoproep tot eind april. Het is in de praktijk dus onmogelijk dit jaar nog een dossier in te dienen.

Advies milieuraad van 19 april 2012:

De milieuraad betreurt dat het stadsbestuur in 2012 de kans om een project voor de bebossingsoproep laat voorbij gaan.

De milieuraad adviseert het stadsbestuur om nu reeds te starten met de voorbereiding op de projectoproep voor 2013.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/06/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De Vlaamse minister voor leefmilieu stelt jaarlijks geld uit het bossencompensatiefonds ter beschikking aan gemeenten die niet eerder beboste terreinen aankopen voor bebossing (toelage 2.5 euro/m2). Ook voor bebossing van percelen die al in eigendom van het stadsbestuur zijn, is subsidiŽring mogelijk. De milieuadviesraad adviseert om nu te starten met het opstellen van een project voor 2013.

De afdeling grondgebiedszaken de opdracht te geven om een bebossingproject te onderzoeken

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:08/07/12