Advies projectrapportering windmolen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het stadsbestuur onderneemt verschillende acties om haar steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatverandering.
Stad Mortsel wil zelf een voorbeeldfunctie vervullen en zo de werknemers van stad Mortsel, inwoners en andere externe actoren sensibiliseren rond hernieuwbare energie.

De stad realiseerde de plaatsing van van een kleinschalige windmolen op het recyclagepark met een vermogen van 2,4 kWp.
De windmolen is 18 meter hoog en heeft dus zelf een grote zichtbaarheid.

Dit project werd ingediend en aanvaard in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse overheid.

Advies milieuraad van 14 maart 2013:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de rapportering over de plaatsing van een windmolen op het recyclagepark en de daarbij gevoerde sensibilisatiecampagne.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De milieuraad geeft gunstig advies over de uitvoering van deze projecten (advies verplicht in kader van de subsidiŽring door de Vlaamse overheid).
Het college neemt kennis van dit advies . ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13