Advies afschaffing subsidie oude stookolietanks

Inleiding:

Sinds 30 september 2003 bestaat er in Mortsel een subsidie voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks (zowel ondergrondse tanks als tanks in de kelder).
Sinds 24 november 2009 is de subsidie enkel nog van toepassing op ondergrondse tanks.

Met het huidig reglement wordt het leegmaken, reinigen en opvullen/verwijderen van ondergrondse stookolietanks gesubsidieerd voor zover deze tanks reeds buiten gebruik werden gesteld voor 1 juni 1995. Vanaf 1 juni 1995 moeten buiten gebruik gestelde stookolietanks conform VLAREM II worden leeggemaakt, gereinigd, opgevuld/verwijderd door een erkende aannemer en kan er geen subsidie verkregen worden.

Doel van dit reglement was het voorkomen van bodemverontreiniging door het opruimen van zeer oude stookolietanks financieel aan te moedigen.

Er wordt voorgesteld dit subsidiereglement af te schaffen. Omdat de tanks al bijna 20 jaar buiten dienst moeten zijn, zijn er bijna geen aanvragen meer (geen dossiers in 2012, 1 dossier in 2013).

Advies milieuraad van 12 september 2013:

De milieuraad gaat akkoord met de afschaffing van de subsidie.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"... De milieuadviesraad geeft een positief advies.

De gemeenteraad (24 september 2013) besliste om dit reglement met ingang van 1 januari 2014 af te schaffen.

...."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14