Advies afschaffing subsidie oude stookolietanks

Inleiding:

Overzicht van:

subsidie 2012 vanaf 2014
dakisolatie R-waarde >= 4,5
(vb. 18 cm rotswol)
--> 4 euro/mē (max. 400 euro)

indien nagroeibare materialen:
--> 6 euro/mē (max. 600 euro)

R-waarde >= 4,5
(vb. 18 cm rotswol)
--> 6 euro/mē (max. 600 euro)

indien nagroeibare materialen:
--> 8 euro/mē (max. 800 euro)

hoogrendementsglas ter vervanging van enkel glas:
U-waarde <=1,1
--> 5 euro/mē (max. 100 euro) (min. 2,5 mē)

ter vervanging van enkel of dubbel glas:
U-waarde <=0,8
--> 5 euro/mē (max. 100 euro) (min. 2,5 mē)

indien FSC-hout
--> 7,5 euro/mē (max. 150 euro) (min. 2,5 mē)

/
zonneboiler 250 euro 250 euro

  Een aanpassing van het subsidiereglement maakt het mogelijk om enkel nog subsidies met een groot effect te behouden.

Advies milieuraad van 12 september 2013:

De milieuraad gaat akkoord met de aanpassing van het subsidiereglement.

De milieuraad vraagt om gevelisolatie toe te voegen aan het subsidiereglement gezien dit eerder al weggevallen is bij subsidie voor gevelverfraaiing.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De milieuadviesraad geeft een positief advies maar vraagt om gevelisolatie te subsidiëren aangezien dit niet meer gesubsidieerd wordt na het wegvallen van de subsidie voor gevelverfraaiing.

De gemeenteraad (24 september 201)3 besliste om dit reglement met ingang van 1 januari 2014 aan te passen. In het nieuwe gemeentelijke subsidiereglement renovatiecontract voor huurwoningen (in werking vanaf 1 januari 2014) kan wel een subsidie voor gevelisolatie bekomen worden.
De netbeheerders geven vanaf 1/1/2014 ook verhoogde tussenkomsten voor gevelisolatie in combinatie met de plaatsing van hoogrendementsglas.    ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14