Advies subsidiereglement duurzaam watergebruik

Inleiding:

Er wordt voorgesteld om:

 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de huidige subsidievoorwaarden. In de rechterkolom wordt een voorstel gedaan voor nieuwe voorwaarden die gelden voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2014.

Overzicht van:

subsidie 2009 vanaf 2014
infiltratievoorziening 500 euro /
groendak 31 euro/mē 4 euro/mē
hemelwaterput 750 euro 1.000 euro
gescheiden riolering 500 euro 500 euro

Een aanpassing van het subsidiereglement maakt het mogelijk om enkel nog subsidies met een groot effect te behouden.

Advies milieuraad van 12 september 2013:

De milieuraad gaat akkoord met de aanpassing van het subsidiereglement.

De milieuraad vraagt om dringend het bouwreglement aan te passen zodat o.a. de aanleg van groendaken gereglementeerd wordt.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"....  De milieuadviesraad geeft een positief advies maar vraagt om op korte termijn de plaatsing van groendaken te reglementeren in de nieuwe gemeentelijke bouw- en woningverordening.

De gemeenteraad (24 september 2013) besliste om dit reglement met ingang van 1 januari 2014 aan te passen. Het college is akkoord om de plaatsing van groendaken te reglementeren in de nieuwe gemeentelijke bouw- en woningverordening. Hierbij zal rekening gehouden worden met de nieuwe Vlaamse bouwverordening hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van regenwater die met ingang van 1 januari 2014 is ingegaan en de regelgeving in de stad Antwerpen.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14