Advies nieuwe waterlopenkaart / herinschaling onbevaarbare waterlopen

Inleiding:

De Vlaamse Regering heeft op 21 juni 2013 principiŽle goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de wet op de onbevaarbare waterlopen waarbij de criteria voor klassering van niet-geklasseerde waterlopen uitgebreid worden en waarbij de mogelijkheid gecreŽerd wordt om waterlopen in een hogere of lagere categorie in te delen mits akkoord van de betrokken waterbeheerders.
Bedoeling is om tot een eenvoudiger en meer efficiŽnt beheer van de waterlopen te komen.

Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om in samenspraak met de gemeentebesturen een voorstel tot herinschaling van de onbevaarbare waterlopen te komen.

Volgende mogelijkheden voorzien:

Advies milieuraad van 12 september 2013:

De milieuraad neemt akte van het voorstel.

De milieuraad vraagt om de spoorweggrachten toe te voegen aan de kaart.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De milieuadviesraad neemt akte van het voorstel en vraagt om de drainagegrachten van de spoorwegen op de kaart te plaatsen.

Het college neemt kennis van deze aktename en meldt dat het provinciebestuur enkel de waterlopen die behoren tot het openbare hydrografische net heeft opgenomen en geen private grachten. Rekening houdend met de grote impact van deze grachten op het watersysteem te Mortsel, zal het stadsbestuur aan het provinciebestuur vragen om de drainagegrachten van de spoorwegen op te nemen op de definitieve nieuwe waterlopenkaart. De voorlopige versie van de nieuwe waterlopenkaart werd door de gemeenteraad (24 september 2013).   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14