Advies projectrapportering elektrische wagen

Inleiding:

Het stadsbestuur onderneemt verschillende acties om haar steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatverandering. Stad Mortsel wil zelf een voorbeeldfunctie vervullen en zo de werknemers van stad Mortsel, inwoners en andere externe actoren sensibiliseren rond energiesparen.

De originele projectaanvraag betrof de dakisolatie van het zwembad. Deze piste werd verlaten wegens constructieve problemen aan het zwembad.

Daarom werd een nieuw gebouw geselecteerd: Lieven Gevaertschool. De dakisolatiewerken werden uitgevoerd in 2013.Daarom werd een nieuw gebouw geselecteerd: Lieven Gevaertschool. De dakisolatiewerken werden uitgevoerd in 2013.

Advies milieuraad van 13 maart 2014:

De milieuraad neemt kennis van de projectrapportering rond dit project en adviseert het gunstig.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/12/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad diende in kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 met de Vlaamse overheid advies uit te brengen over deze subsidiedossiers. De milieuraad geeft gunstig advies.
Het college neemt kennis van dit advies en maakte het aan de Vlaamse overheid over.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/12/14