Advies milieujaarplan – milieubarometer 2014

Advies milieuraad van 3 april 2014:

De milieuraad neemt zonder opmerkingen kennis van het milieujaarplan 2014 en de milieubarometer 2014

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/12/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad diende in kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 met de Vlaamse
overheid advies uit te brengen over deze subsidiedossiers. De milieuraad geeft gunstig advies.
Het college neemt kennis van dit advies en maakte het aan de Vlaamse overheid over.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/12/14