Advies rapportering project fortloop

Advies milieuraad van 11 september 2014:

De milieuraad neemt zonder opmerkingen kennis van de rapportering van het project “fortloop”.

De milieuraad was verrast van het puike resultaat van deze infrastructuur ingreep, die ze te zien kreeg tijdens de wandeling op 12 juni 2014.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/12/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad diende in kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 met de Vlaamse overheid advies uit te brengen over deze subsidiedossiers.
De milieuraad geeft gunstig advies en is zeer tevreden over het resultaat van dit project.
Het college neemt kennis van dit advies en maakte het aan de Vlaamse overheid over.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/12/14