Advies behoud grasveld stadsplein

Advies milieuraad van 9 oktober 2014:

Omdat het geplande bouwproject op het stadsplein (ter hoogte van Floralaan) niet doorgaat, is de zone tot nu toe open gebleven en ingezaaid als grasveld.
Deze groene zone is een rustpunt op het grijze, saaie stadsplein.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om af te zien van de bouwplannen en het plein dusdanig te herdenken dat de zone “groen” ingevuld wordt en dat er meer kwaliteitsvolle groenelementen komen op de rest van het plein.

De milieuraad wijst het stadsbestuur erop dat een dergelijk project kan kaderen in de projectoproep “groen in de stad” van Agentschap natuur en bos voor 2015.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/05/2015 volgend gevolg gegeven aan het advies:

Het AGB zal een nieuwe projectoproep doen om op deze locatie een gebouw te plaatsen met aangepaste eisen rond ruimtelijke kwaliteit en inpasbaarheid om tot een kwaliteitsvolle inrichting van deze ruimte te komen, met de nodige aandacht voor de creatie van voldoende en kwaliteitsvolle groenelementen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:17/05/15