Advies shelter fort 4

Advies milieuraad van 9 oktober 2014:

De milieuraad neemt kennis van de plannen van de gemeente rond de realisatie van een “shelter” op fort 4.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de terreinen van de shelter te integreren in de groene omgeving, met respect voor het aanwezige groen (vb. natte zone “blote voetenpad”).

De milieuraad vraagt om toe te kijken dat zomeractiviteit (zomerbar) niet ontaardt in “strand”-toestanden die niet passen in het kader van het fort en zijn natuur.

Wegens de risico’s op verstoring van de natuur wenst de milieuraad niet dat de shelter gebruikt gaat worden als fuiflocatie.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/05/2015 volgend gevolg gegeven aan het advies:

Al het aanwezige groen wordt bij de aanleg van de shelter en zijn omgeving gerespecteerd.

 Aan de uitbater van de zomerbar worden de nodige voorwaarden opgelegd om een betere inpasbaarheid van de zomerbar in zijn omgeving te verzekeren.

Muziekactiviteiten kunnen op deze locatie goedgekeurd worden.
Bijzondere voorwaarden worden opgelegd o.m. op vlak van geluidsniveau en sluitingsuur.
Dergelijke activiteiten mogen maximaal 12 maal per jaar plaats vinden op deze locatie.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:17/05/15