Advies projectsubsidie “Fier op fruit van hier”

Inleiding

Een feitelijke vereniging heeft een projectsubsidie aangevraagd voor het project “Fier op fruit van hier”.

In het kader van het bestrijden van de voedselverspilling wil de groep:

De cultuurdienst heeft geoordeeld over de ontvankelijkheid van het projectvoorstel.
De milieuraad is gevraagd het project inhoudelijk te beoordelen.

Advies milieuraad van 21 mei 2015:

De milieuraad is van oordeel dat het project “Fier op fruit van hier” waardevol is: sensibilisatie rond voedeselverspilling en de locale voedselproductie.

De milieuraad wijst erop dat wildpluk samen moet gaan met het beheer van het areaal. (vb. het beheer van boomgaarden)
Dit met respect voor het historisch erfgoed, zoals hoogstamfruitboomgaarden.

De milieuraad vraagt dat de vereniging in de toekomst samenwerkt met de milieuraad (vb. co÷rdinatie met bestaande acties zoals nestkastenactie en behaagactie).

Omdat de doelstellingen van de vereniging overlappen met bestaande initiatieven, vraagt de milieuraad naar samenwerking met organisaties en diensten zoals samentuinen, transitiebeweging, groendienst, boomgaardenstichting, fair-trade-gemeente, landschapspark Zuidrand, …

De milieuraad vraagt, wegens het mogelijk potentieel van het initiatief, om regelmatig de vorderingen te rapporteren aan de milieuraad.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op ../ ../20.. volgend gevolg gegeven aan het advies:

....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:31/05/15