Advies aanvraag subsidie ontharding

Advies milieuraad van 4 april 2019:

Inleiding

In 2018 werd door de Vlaamse regering al een oproep gedaan voor onthardingsprojecten. De gemeente Borsbeek schreef zich in, om het beton van de fortvlakte zo veel mogelijk te vervangen door groen en natuur. Dankzij deze projectoproep krijgt de gemeente nu 250.000 euro.

Dit jaar is er terug 15 miljoen euro beschikbaar, telkens 5 miljoen voor projecten om te ontharden en stedelijke omgevingen te vergroenen.

Voorstellen in het kader van deze projectoproep moeten voor 15 mei ingediend worden. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal 250.000 euro.

Advies milieuraad:

De milieuraad vraagt de stad om deze opportuniteit niet te laten voorbijgaan en subsidiedossiers in te dienen. De milieuraad denkt aan:

Kempisch landschap gaat mogelijk een projectvoorstel indienen voor het opbreken van oude betonstrook (vroegere baan van oud vliegveld) die in het RUP-sportlandschap Mortsel ligt (ca. in totaal 2700 m2)  en die aan de amfibieŽn- en vogelpoel (art. 8 = natuurontwikkeling) grenst. Een deel van de weg ligt op de terreinen van stad Mortsel. Ook zij kan hiervoor een project indienen.

Een deelnemer aan de milieuraad die ook lid is van de jeugdraad en een lokale scoutsafdeling stelde een “quick win”-project voor waarbij met een beperkte kostprijs relatief veel regenwater afkomstig van de voetpaden geÔnfiltreerd kan worden. Concreet suggereert hij om de tegelstroken naast de rijbaan (vb. ter breedte van de plantgaten van de straatbomen) waar mogelijk te vervangen door grasstroken– idem aan het nieuwe straatbeeld dat door de stad gehanteerd wordt bij de heraanleg van voetpaden.
Hij wil zich engageren om samen met de leden van de scouts hieraan te werken, mits logistieke hulp van de stad Mortsel. Is een participatieproject waar lokale jeudverenigingen zich actief engageren in het lokale milieubeleid – een van de huidige werkingsdoelstellingen van deze organisatie. Heel wat oudere straten (vb. in wijk Hof van Rieth) die nog niet op korte termijn heraangelegd worden komen hiervoor in aanmerking.

Natuurlijk juicht de milieuraad ook andere projecten toe rond ontharding van de stedelijke omgeving

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 20/05/2019

De milieuraad vraagt dat het stadsbestuur een onthardingssubsidie aanvraagt bij de Vlaamse overheid. De jeugdraad steunt dit advies en wil meewerken aan de uitvoering van onthardingsprojecten.

Het stadsbestuur heeft bij de eerste oproep een onthardingsproject voor het Stadsplein ingediend (helaas niet geselecteerd) en zal voor de tweede oproep een herwerkte en verdergaande versie van dit project indienen.

[Adviezen]

laatste wijziging: 08/09/19