Advies statiegeld op gemeentelijk niveau

Advies milieuraad van 4 april 2019:

Inleiding

De gemeente Bredene onderzoekt de mogelijkheid om statiegeld voor drankverpakkingen op lokaal niveau in te voeren, dit omdat statiegeld op gewestelijk niveau voorlopig niet van de grond komt

Advies milieuraad:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om:

In afwachting van bovenstaand initiatief vraagt de milieuraad om het zwerfvuilprobleem creatief aan te pakken door initiatieven te nemen die zwerfvuil een waarde geven. Er kan gedacht worden aan een premie voor het opruimen van zwerfvuil door verenigingen – dit initiatief kende veel bijval in de stad Antwerpen.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 20/05/2019

De milieuraad vraagt het stadsbestuur een signaal te geven aan het Vlaams gewest dat ze wenst dat er statiegeld op drankverpakkingen zou geheven worden op gewestelijk niveau, het initiatief van Bredene op te volgen en, indien het realiseerbaar blijkt te zijn, een gelijkaardig initiatief te nemen en in afwachting van bovenstaand initiatief vraagt de milieuraad om het zwerfvuilprobleem creatief aan te pakken door initiatieven te nemen die zwerfvuil een waarde geven. Er kan gedacht worden aan een premie voor het opruimen van zwerfvuil door verenigingen – dit initiatief kende veel bijval in de stad Antwerpen.

De gemeenteraad keurde op 27 februari 2018 de deelname van stad Mortsel aan de statiegeldalliantie goed met als doel de bevoegde overheden te vragen om een statiegeldsysteem op drankverpakkingen in te voeren. We volgen de projecten in Bredene en andere steden en gemeenten op en zullen in de meerjarenplanning waar mogelijk de uitvoering van dergelijke projecten in Mortsel voorzien.

[Adviezen]

laatste wijziging: 08/09/19