Advies aanpassing subsidiereglement rationeel energiegebruik 

Advies milieuraad van 10 oktober 2019:

De milieuraad neemt kennis van de conceptnota subsidie rationeel energieverbruiken en geeft hierover positief advies

De milieuraad geeft een globaal positief advies over de verschuiving van de verschillende subsidies gezien ze:

De milieuraad adviseert het stadsbestuur om enkele details in het reglement aan te passen:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om een evaluatie na één jaar uit te voeren om te controleren of de beoogde doelstellingen bereikt worden.

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 17/02/2020

[Adviezen]

laatste wijziging: 08/03/20