Advies aanpassing subsidiereglement rationeel energiegebruik 

Advies milieuraad van 10 oktober 2019:

De milieuraad adviseert het stadsbestuur om tegen volgend jaar een beleid van actief vergroenen van de boomspiegels uit te werken.

Dit beleid kan best uitgaan van een onderhoud door de stad in participatie met de bewoners.

Het beplanten van boomspiegels zorgt voor:

De milieuraad denkt hierbij aan:

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 17/02/2020

[Adviezen]

laatste wijziging: 08/03/20