Advies invulling sportlandschap

Advies milieuraad van 11 juni 2020:

De milieuraad heeft in de vergadering van februari 2020 kennis genomen van vooruitgangsplannen voor het sportlandschap.

De milieuraad heeft bedenkingen bij de plannen om een relatief hoog sportgebouw in deze zone in te planten – dit om er een klimmuur in te kunnen vestigen. De milieuraad vraagt om een alternatieve locatie voor de klimmuur te bekijken (vb. sporthal Drabstraat, oude kerkgebouwen, nieuwe ontwikkeling St. Lutgardis, …) zodat de hoogte/visuele- en ruimte-impact van het nieuwe sportgebouw beperkt kan worden.

De milieuraad betreurt dat de realisatie van art. 2 (Zone voor recreatie en landschapsontwikkeling) en art. 9 (Zone voor groenstroken) van het RUP sportlandschap maar langzaam op gang lijkt te komen.

De milieuraad vraagt om deze zones prioritair te ontwikkelen.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit ....

[Adviezen]

laatste wijziging: 29/12/21