Advies onderhoud sportvelden

Advies milieuraad van 11 juni 2020:

Naar aanleiding van het gebruik van Glyfosaat (chemische onkruidbestrijding) voor de heraanleg van enkele sportvelden, vraagt de milieuraad het stadsbestuur om de lastvoorwaarden in het subsidiereglement voor het onderhoud van sportvelden door de sportclubs aan te passen.

De milieuraad vraagt dat de  subsidie zou enkel toegekend mag worden indien het onderhoud (ook op privé terrein) uitgevoerd wordt conform de regels voor het onderhoud van het openbaar domein.

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 25/01/2021

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 29/12/21