Advies bouwproject hoeve Liekens

Advies milieuraad van 11 juni 2020:

De milieuraad is verheugd om vast te stellen dat het droombeeld om in Hoeve Liekens een “kinderboerderij” te vestigen in zicht komt. De milieuraad ondersteunt het idee op zich maar heeft onvoldoende informatie over de uitbating en de concrete uitvoering van dit educatieve project..

De milieuraad heeft echter belangrijke bedenkingen bij de geplande extra bebouwing. Er is met name bezwaar tegen de inplanting van het hotelgebouw waardoor het landschappelijk uitzicht van het open landschap naast de hoeve in het gedrang komt.

De milieuraad vraagt de stad om de omgevingsvergunning om die reden te weigeren en de indieners om de inplanting van het hotelgebouw te herbekijken. Door de nieuwbouw te doen aansluiten bij de bestaande bebouwing kan er een compacter geheel bekomen worden zonder afbreuk te doen aan het open landschap naast de hoeve.

De milieuraad adviseert stad om al dan niet samen met de indieners om pro-actief in overleg te treden met de buurt, de werkgroep, en het wijkcomité zodat een breed gedragen oplossing gerealiseerd kan worden. Het grote aantal bezwaarschriften toont aan dat het gebrek aan overleg tot misverstanden en oppositie leidt, terwijl een dergelijk project net gedragen moet worden door de buurt.

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 25/01/2021

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 29/12/21