Advies nieuw subsidiereglement "kleine landschapselementen"

Advies milieuraad van 8 oktober 2020:

De milieuraad neemt kennis van het ontwerp subsidiereglement kleine landschapselementen.

De milieuraad is verheugd dat de subsidie, die zowel gericht is op particulieren als verenigingen, breder toepasbaar is zodat er gehoopt kan worden op meer projecten.
Ook de hogere subsidiebedragen kunnen we enkel toejuichen maar het te bekomen bedrag van de procedure is mogelijk toch nog te beperkt om impact te hebben (20% met max van €2500).
De subsidies voor het verdelgen van invasieve exoten en een equivalente subsidie voor het beheer van braakliggende terreinen zijn zeer waardevolle nieuwe modules van het subsidiereglement.

Wat betreft de tekst van het subsidiereglement: hierbij heeft de milieuraad wel zijn bedenkingen. De stad is geslaagd om een zeer omvattend document rond kleine landschapselementen samen te stellen. Dit heeft wel het nadeel dat het reglement minder leesbaar en toegankelijk is voor de modale burger.
De milieuraad stelt zijn hoop op de aanvraagformulieren die drempelverlagend zouden moeten werken.
Daarnaast stelt de milieuraad voor om toegankelijke en beknopte toelichtingen bij het reglement op te maken

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit ....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 07/01/21