Advies herbebossen plantenbank Savelkoul

Advies milieuraad van 12 november 2020:

Context:

Een Mortselse turnvereniging i.s.m. Bosgroep Antwerpen wil graag deelnemen aan de actie https://www.plantjeeigenbos.be/. Hiervoor hebben ze (een deel van) de oude plantenbank park Savelkoul (bestemming: parkgebied) op het oog

Het deel naar de Koude Beek toe wenst het stadsbestuur onbebost te laten om naar de toekomst nog ruimte te houden voor waterberging (geschat 500 mē) .

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om een standpunt.

Advies milieuraad

De milieuraad adviseert om de oostelijke zone voor te behouden voor een bloemenweide die bij noodzaak op termijn kan evolueren tot overstromingsgebied.

De oostelijke zone kan gebruikt worden voor bosuitbreiding in het kader de actie Plantjeeigenbos.be.

 

Meer info:

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit ....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 07/01/21