Advies 'Green Deal Sportdomeinen'

Advies milieuraad van 17 februari 2022:

De milieuraad adviseert het stadsbestuur om het AGB te vragen om in te stappen in de Green Deal Sportdomeinen voor het Mortsel Sportlandschap.
De Green Deal beoogt buitensportdomeinen – niet enkel de terreinen op zichzelf, maar ook de omgeving -  duurzamer, groener en innovatiever te maken.
Met deze Green Deal kunnen de verschillende stakeholders vrijwillig hun krachten bundelen om de stedelijke sportinfrastructuur klaar te maken voor de toekomst door bewust in te zetten op bodem en watergebruik op en rond de sportterreinen.  

  De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis)  tussen overheden en verschillende partners (overheid, sportverenigingen, natuurverenigingen, …) met als doel vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen.

De milieuraad vraagt om volgende thema’s met een looptijd van 3 jaar uit de Green Deal Sportdomeinen (in level 2) te selecteren:

 Alhoewel aan de Green deal geen subsidieluik vanuit Vlaanderen gekoppeld is, heeft het toch een belangrijke meerwaarde voor de stad:

  Omdat het AGB en niet de stad instaat voor het sportlandschap, is het logisch dat het AGB een centrale sturende en uitvoerende rol speelt bij het realiseren van de Green Deal Sportdomeinen.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 29/06/22