Advies hemelwaterplan

Algemeen

Het ontwerp hemelwaterplan werd uitvoerig besproken in de vergadering. Dit document wordt als een degelijk werkstuk ervaren.
Erik Mertens heeft meerdere opmerkingen/aanvullingen direct meegenomen om toe te voegen aan de definitieve versie.

Volgende punten zijn uitvoeriger besproken:

Advies milieuraad van 08/02/2022:

De milieuraad neemt kennis van het klimaatactieplan voor de stad Mortsel.

De milieuraad beoordeeld dit plan als “ambitieus”.

Er werden geen fundamentele opmerkingen op het plan gemaakt gezien het grotendeels gebaseerd is op bestaande ideeën en opvattingen die de milieuraad al eerder onderschreven had.

 Het plan kan echter niet door de stad Mortsel zelfstandig gerealiseerd worden – de steun van de hogere overheid is vereist.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 22/01/2024

 De milieuraad geeft gunstig advies bij het hemelwaterplan.
De opmerkingen van de milieuraad in het voorgaande traject werden verwerkt in de tekst die ter goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd.

De gemeenteraad keurde op 27 september 2022 het hemelwater- en droogteplan goed.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/02/24