Advies klimaatactieplan

Advies milieuraad van 08/02/2022:

De milieuraad neemt kennis van het klimaatactieplan voor de stad Mortsel.

De milieuraad beoordeeld dit plan als “ambitieus”.

Er werden geen fundamentele opmerkingen op het plan gemaakt gezien het grotendeels gebaseerd is op bestaande ideeŽn en opvattingen die de milieuraad al eerder onderschreven had.

 Het plan kan echter niet door de stad Mortsel zelfstandig gerealiseerd worden – de steun van de hogere overheid is vereist.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 22/01/2024

De milieuraad geeft gunstig advies bij het klimaatactieplan. De opmerkingen van de milieuraad in het voorgaande traject werden verwerkt in de tekst die ter goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd.

 De gemeenteraad keurde op 27 september 2022 het klimaatactieplan goed.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/02/24