Advies doven van straatverlichting (terugdraaien maatregelen)

Context

De milieuraad betreurt dat het stadsbestuur het doven van de straatverlichting, zoals uitgevoerd werd ten tijde van de energiecrisis, terug wenst te draaien. Er wordt gedacht om tussen 22u en 6u één verlichtingspaal op twee te doven (bij klassieke verlichting) en alle LED-verlichting in die periode met 50% te dimmen.
Dit is quasi de situatie van voor de energiecrisis!

 Er wordt aangegeven dat deze beslissing ingegeven wordt door:

 Daar waar de stad Mortsel, net als stad Antwerpen, het goede voorbeeld gaf door snel te schakelen en de lichten te doven als de energiecrisis hoog was, moeten we nu vaststellen dat de maatregel even snel teruggedraaid wordt (terwijl de stad Antwerpen zijn beleid verder uitrolt).
 De milieuraad is niet gelukkig dat de stad Mortsel op dit vlak terug de “voorloper” (in praktijk achterloper) wenst te zijn.

 In praktijk blijkt dat de onveiligheid in de stad, net zoals elders in Vlaanderen , niet toeneemt door het doven van de openbare verlichting.

 Het doven van de verlichting heeft echter wel aantoonbare gunstige effecten op:

 De milieuraad erkent dat op een aantal plaatsen het wenselijk kan zijn om terug meer straatverlichting te voorzien.

Advies milieuraad van 12 oktober 2023:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om niet te besluiten om botweg te beslissen om terug te keren naar een situatie vergelijkbaar met deze van voor de energiecrisis.

 De milieuraad vraagt om:

Gevolg stadsbestuur

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit 22/01/2023

De milieuraad gaf advies over het voorstel van het college om de openbare verlichting terug meer te laten branden.

 De gemeenteraad besliste op 24 oktober 2023 om het brandregime van de openbare verlichting aan te passen conform het voorstel van het college. Het college koos daarbij voor een consensus tussen het veiligheidsgevoel, besparingen en de milieuwinst op vlak van CO2-uitstoot en lichtvervuiling. Het advies van de milieuraad werd toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad en werd toegelicht in de commissievergadering.

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/02/24