Vuilnisbakken i.p.v. -zakken

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...De Milieuraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de gemeente Mortsel om toch te kiezen voor een systeem van vuilnisbakken en niet voor vuilniszakken aangezien dit het milieu minder belast. Op deze wijze kan er vermeden worden dat jaarlijks 124 ton plastiek toegevoegd wordt aan het afval van de gemeente. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Op 17/09/96 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... Het gemeentebestuur opteert voor de verplichte invoering van huisvuilzakken i.p.v huisvuilbakken om volgende redenen:

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98