Bemesting in brongebied Koude Beek

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de gemeente Mortsel het volgende:

in het gebied aan de bronnen van de Koude Beek (op het grondgebied van Hove) werd mas aangeplant. Aangezien dit stuk volgens het gewestplan in een parkgebied ligt, is het verboden binnen vijf meter van de beek te bemesten.

Om te voorkomen dat er eventuele negatieve gevolgen zouden zijn voor de natuur ter plaatse en stroomafwaarts (dus ook in de gemeente Mortsel) wordt dan ook gevraagd dat de bestuurders van de gemeente Mortsel aan de gemeente Hove vragen nauwlettend in het oog te houden dat deze regelgeving toegepast wordt.

[Adviezen]

laatste wijziging: 11/08/10