Retributiereglement huisvuilzakken

 

Ontwerp retributiereglement huisvuilzakken

Het gemeentebestuur heeft de Milieu Advies Raad gevraagd hierover advies uit te brengen.

"... Art.1. Met ingang van 1 januari 1997 en voor een termijn eindigend op 31 december 1997 wordt een retributie gevestigd op het afleveren van vuilniszakken door de gemeente.

Art. 2. Het gebruik van de door de gemeente gemerkte vuilniszakken is verplicht voor ieder die van de ophaaldienst gebruik maakt.
De retributie is verschuldigd door ieder die deze vuilniszakken aankoopt.

Art. 3. De retributie bedraagt:

Art. 4. De retributie dient bij het afleveren van de vuilniszakken betaald te worden. Bij minimum aankoop van 500 zakken, wordt een korting toegestaan van 0,25 BEF per stuk.

Art. 5. Bij niet-minnelijke regeling zal de inning van de retributie geschieden bij burgerlijke rechtsvordering.

Art. 6. Een onderzoek de commodo et incommodo zal ingesteld worden. Indien tijdens dit onderzoek geen bezwaren worden ingediend, zal deze beslissing als bepaald vastgesteld worden aanzien en voor akteneming overgemaakt worden aan de bevoegd overheid. ..."

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de gemeente Mortsel het volgende:

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Op 02/06/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... De overweging van het reglement werd aangepast. na het eerste semester van 1997 zal een evaluatie worden uitgevoerd. ..."

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98