Inzage commissieverslagen

 

Milieu Advies Raad:

(26 februari 1998)

"... Teneinde de werking van de milieuraad te kunnen optimaliseren vragen wij de mogelijkheid tot inzage van de verslagen van de commissie-vergaderingen die betrekking hebben op milieubeleid (of een waarnemer aanwezig te hebben bij deze vergaderingen) ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

volgende twee antwoorden werden gegeven:

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98