Gemeentelijk milieujaarplan 1998

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het voorontwerp gemeentelijk milieujaarplan 1998 waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 16 april 1998 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan het voorontwerp gemeentelijk milieujaarplan 1998. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Tot op heden geen gevolg ontvangen.

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten).

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 1998 alsnog volgende beslissing genomen:

"... De gemeenteraad heeft kennis genomen van dit advies en goedkeuring gehecht aan het gemeentelijk milieujaarprogramma 1998 ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 14/09/98