Zonne-energie en regenwater-hergebruik

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 juni 1998;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad vraagt het gemeentebestuur om de mogelijkheid te onderzoeken om bij de eigen diensten gebruik te maken van zonne-energie en regenwater-hergebruik.

Alhoewel de rendabiliteit van dergelijke initiatieven gezien dient te worden op lange termijn, is het niet onbelangrijk om via deze weg een voorbeeld te stellen en de bevolking zo duidelijk te maken dat regenwaterhergebruik en zonne-energie ook in onze leefomgeving praktisch bruikbaar is.

De Milieu Advies Raad wenst volgende toepassingen aan te geven, maar verwelkomt eveneens andere initiatieven.

Wat betreft zonne-energie, mag het gemeentebestuur niet afgaan op het zuiver financiŽle rendement van de installatie. Een verborgen aspect van een zonne-energie-installatie is het feit dat we gebruik maken van een "oneindige" energiebron die geen broeikastgassen uitstoot.

De Milieu Advies Raad deelt mee dat Electrabel zonne-colletoren subsidieert. Studieprojecten voor foto-voltaÔsche omzetting kunnen tot 80% betoelaagd worden door Electrabel. Ook de Vlaamse Gemeenschap (persmededeling Vlaamse regering 31/3/98) zorgt voor een subsidiŽring.

De Milieu Advies Raad vraagt aan het gemeentebestuur om de Mortselse (technische) onderwijsinstellingen maximaal te betrekken in de bouw en onderhoud van dergelijke installaties om de leerlingen te laten kennis maken met deze nieuwe technieken. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

op 22/06/98 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... Bij de opmaak van de begroting 1999 zal een nieuwe afzonderlijke begrotingspost worden voorzien om het gebruk van regenwater, zonneboilers en andere duurzame ontwikkelingsmaatregelen stelselmatig bij de bestaande en nieuwe openbare gebouwen in te voeren. Aan de technische dienst zal opdracht gegeven worden om hiermee reeds vanaf de ontwerpfase rekening te houden. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98